St. Charles Borromeo Catholic Parish

www.saintcharlesb.org/

7112 S. 12th St.
Tacoma, WA 98465

253-564-5185